Save on discount prescription Canadian pharmacy according to officials. 2014 entertaiment Canadian pharmacies .{{? antibiotics online with branded and generic medicines! Save on prescription cost with discounts coupons. Buy drugs online legally with canadian drugstore <>\{ canadian drugs - all products have the necessary certificates!
Home

FESTIVĀLS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ NO KRASTA

E-mail Print

There are no translations available.

    Dabā klāt rudens. Makšķerniekiem -  jūras copes laiks. Makšķerēšana jūrā no krasta paliek populārāka ar katru gadu un nu jau tur nekāds retums nav copētāju kompānijas no attālākiem Latvijas novadiem, nemaz nerunājot par rīdziniekiem un jūras piekrastē dzīvojošajiem.

Copei jūrā piemīt kaut kāds neatkārtojams vilinājums: kas vienreiz to ir  sajutis, tam vairs nav miera – dvēseli un dūšu tā vien uz turieni velk!

Šogad  jūras copes entuziastus aicinām uz Jūrkalni 5.-6. novembrī, kur pirmo reizi Latvijā notiks kopīga bušu ķeršana, kas vienlaicīgi būs arī 1. LR čempionāts Jūras makšķerēšanā no krasta tautas klasē.

Brauciet paši, ņemiet līdzi draugus, draudzenes, ģimenes. Izbaudiet sacensību spraigumu, kopā būšanas prieku un pārbaudiet savu izturību, gandrīz diennakti pavadot jūras krastā.

Svētdien , sacensību finiša vietā "Vēverlejas"notiks  vietējo ražotāju tirdziņš, kur būs iespēja iegādāties gan smaržīgus maizes klaipus, gan plātsmaizes, gan sklandraušus, gan arī dažādus koka izstrādājumus. Un piedalīties uzvarētāju godināšanā.

Par naktsmājām gan jārūpējas pašiem, tāpēc savlaicīgi ieskatieties: www.labrags.lv/viesiem vai  www.jurkalne.lv

 

1. LATVIJAS ČEMPIONĀTS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANĀ TAUTAS KLASĒ

 
NOLIKUMS
1.Festivāla mērķis.
Jūras zivju makšķerēšanas popularizācija plašās makšķernieku masās.
Pieredzes apmaiņa. Vides aizsardzības un tās sakopšanas popularizēšana makšķerniekiem.
2011. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.
 
2. Laiks, vieta un organizators.
Festivāls notiks  2011. gada 5. un 6. novembrī.
Sacensību norises vieta: Baltijas jūras piekraste Jūrkalnes pagasta teritorijā (‘’Vēverlejās” un Muižupītes pludmalē).
Festivāla organizātors - SIA Salmo, Latvijas čempionāta sacensību organizators –  Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un SIA Salmo, sadarbībā ar Ventspils novada Domi un Jūrkalnes pašvaldību.
Galvenais tiesnesis – Viesturs Rozentāls, mob. tel. 29159593
 
3. Norise.
3.1. Festivāls.
5.novembrī  no plkst.12.00 līdz plkst. 14.00 dalībnieku pulcēšanās festivāla un sacensību norises starta vietā "Vēverlejās". Dalībnieku reģistrācija. 
Paziņojot par savu ierašanos un piesakoties sekretariātā, dalībnieki izlozē arī savu makšķerēšanas zonu. 
Katrs dalībnieks,reģistrējoties, parakstās speciālā protokolā par to , ka nes pilnu atbildību par savu drošību pasākuma laikā.
Plkst. 14.15 festivāla atklāšana.   
Plks. 14.30 došanās uz sacensību sektoriem un iekārtošanās.   
Plkst. 15.30 sacensību sākums. Par to paziņo ar signālraķetes izšaušanu, ko veic galvenais tiesnesis.
Plkst. 23.00 pirmās kārtas beigas. Zivju nosvēršana un rezultātu fiksēšana.
6.novembrī plkst. 00.01 otrās kārtas sākums.
Plkst. 11.00 sacensību otrās kārtas beigas un lomu svēršana.
Plkst. 12:30 kopvērtējuma  rezultātu paziņošana.
Plkst. 12.45 apbalvošana un siltas pusdienas.
3.2   LR 2011.gada čempionāts jūras makšķerēšanā tautas klasē.
Sacensības notiek divās kārtās.
1.kārta sākas  5.novembrī plkst 15.30 un beidzas plkst 23.00
2.kārta sākas 6. novembrī plkst. 00.01 un beidzas plkst. 11.00
Starp kārtām notiek lomu svēršana un rezultātu fiksēšana. Dalībnieku pirmās kārtas loms, attiecīgi marķēts, tiek nodots organizatoru pārziņā. Pēc sacensībām to ir iespēja saņemt.
Katrā kārtā sacensību dalībnieks drīkst paturēt zivis atbilstoši MN. Dalībnieki, kuri priekšlaicīgi izpilda MN noteikto 5 kg loma normu bušu makšķerēšanā un pārtrauc makšķerēt, par katru ieekonomēto stundu, saņem bonusu 0,5 kg apmērā.
 
4. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 dalībnieki. 
Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt derīgai makšķerēšanas kartei.
Komandām, piesakoties, līdz 01.11.2011.,jāiemaksā dalības naudu Ls 20
To var izdarīt divejādi:
1. visos SALMO veikalos Rīgā, aizpildot pieteikšanās anketu un samaksājot dalības naudu
2. izmantojot internetbanku:
SALMO bankas konti
SEB BANKA A/S, NORĒĶINU KONTS LVL:     LV36 UNLA 0002 0034 6745 1 vai  
Swedbanka A/S, NORĒĶINU KONTS LVL:     LV80HABA0551004859926 
Saņēmējs -  SIA SALMO, mērķis – dalības nauda Jūras festivālā
 
Izmantojot apmaksu caur internetabanku, OBLIGĀTI pēc maksājuma veikšanas, ir jāaizpilda anketa spied šeit pieteikuma anketa  , norādot arī maksājuma uzdevuma numuru.
 Anketa nevar tikt aizpildīta tiešsaitē – tā ir jāsaglabā datorā un jānosūta ar precīzi aizpildītu informāciju uz e-pastu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Ja netiks atsūtīta korekti aizpildīta anketa, Jūsu maksājums var netikt identificēts.
 Informācija par izmaiņām dalībnieku sastāvā jānosūta uz e-pastu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vai jāpaziņo pa tālruni 29155111 ne vēlāk kā līdz 03.11.2011.
Neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta.
 
5.Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerējot, katram makšķerniekam vienlaicīgi atļauts pielietot divas makšķeres, kuras aprīkotas ar četriem āķiem katra, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots.

Katrai komandai krasta joslā tiek ierādīta darbības zona 40 metru platumā. Dalībnieki ūdenī drīkst iebrist ne dziļāk, kā to pieļauj īsie zābaki ( līdz celim). Nepiederošu personu tuvošanās ūdens līnijai tuvāk par 15 metriem sacensību rajonā nav atļauta. Dalībnieki nedrīkst izmantot jebkādu palīdzību no malas.
Visos gadījumos katra dalībnieka loms ir jāglabā atsevišķi.
Vērtēts tiek katras komandas iegūtā loma kopējais svars.
Zivis iznest vai ienest darbības zonā līdz svēršanai ir kategoriski aizliegts,izņemot gadījumu, kad dalībnieks paziņo par makšķerēšanas pārtraukšanu. Par šī noteikuma neievērošanu dalībnieks tiek nekavējoties diskvalificēts.
Ieskaitītas tiek visas izvilktās zivis, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem. Noteikumu pārkāpuma gadījumā dalībnieka rezultāts tiek anulēts. 
Sacensību laikā nav atļautas skaļas sarunas un mūzikas atskaņošana. Ugunskuru kurināšana un grillu izmantošana notiks atbilstoši spēkā esošajiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Aizliegts  alkohola reibumā atrasties sektoros un sacensību rajonā. Aizliegts ūdeni apgaismot ar lukturiem un prožektoriem. Atļauts izmantot uz galvas nostiprinātu lukturīti un pārnēsājamos lukturīšus. 
 Sākuma laiku un sacensību ilgumu atbildīgais organizators var mainīt, taču, ja tas par 1 stundu vai vairāk atšķiras no šajā nolikumā minētā, dalībniekiem par to jāpaziņo vismaz 3 dienas pirms starta. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums.

Protesti kopā ar drošības naudu 20 Ls apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 15 min. pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.
 
6. Uzvarētāju noteikšana.
Latvijas čempionātā tiek noteikti uzvarētāji komandām.
Augstāko vietu iegūst komanda ar lielāko kopējo loma svaru. Vienāda svara gadījumā priekšrocības ir komandai, kuras lomā ir mazāks zivju skaits. 
 
7. Apbalvošana.
Komandas, kas izcīnījušas pirmo, otro un trešo vietu čempionāta kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar piemiņas kausiem, čempionu medaļām un balvām.
Sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlasei jūras makšķerēšanā.
 
Piezīmes.
Dalībniekiem savlaicīgi un patstāvīgi jārūpējas par visu, kas nepieciešams makšķerēšanai nakts apstākļos.
Dalībnieki rūpējas par savas makšķerēšanas zonas sakārtošanu pēc sacensībām.
 
Apstiprināts SIA SALMO 29.09.2011.
Apstiprināts LMSF Valdes sēdē 14.09.2011.
 

 

Skatījumu skaits: 18353  

 


 

Google Translate

More Article