Save on discount prescription Canadian pharmacy according to officials. 2014 entertaiment Canadian pharmacies .{{? antibiotics online with branded and generic medicines! Save on prescription cost with discounts coupons. Buy drugs online legally with canadian drugstore <>\{ canadian drugs - all products have the necessary certificates!
Home

Paziņojums par plānotā vēja elektrostaciju parka sabiedrisko apspriešanu

E-mail Print

There are no translations available.

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma Nr. 400 (30.12.2010.) uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) plānotam vēja elektrostaciju (VES) parkam ar kopējo jaudu 200 MW (47 – 80 VES) Baltijas jūras LR teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Paredzēts izvērtēt astoņas alternatīvās vietas atrodas pretī Kurzemes piekrastei posmā no Bernātiem līdz Jūrkalnei, mazākais attālums no sauszemes – 8 km, lielākais – pilnībā aiz apvāršņa. Darbības pieteicējs ir SIA „Baltic Wind Park” (BWP).

VES paredzēts uzstādīt jūrā tālu no krasta, pagaidām, pirms detalizēta novērtējuma, iespējamas nelabvēlīgas ietekmes uz vidi un speciāli to samazināšanas pasākumi nav paredzami. Tuvākajiem alternatīvajiem novietojumiem paredzamā nebūtiskā ietekme uz ainavu (propelleri redzami pie apvāršņa) nav novēršama. Tālākajās alternatīvā propelleri no krasta līnijas nebūs redzami.

Ar informāciju par ieceri var iepazīties
internetvietnē www.eiroprojekts.lv/BWP,
Jūrkalnes bibliotēkā („Krasti”, Jūrkalne, Vetspils nov., LV-3626),
Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, LV-3466),
Medzes pagasta padomē ("Priedes", Kapsēde, Medzes pagasts, Grobiņas nov., LV-3461),
Nīcas novada domē (Bārtas iela 6, Nīca, LV-3473),
Liepājas pilsētas domē (Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401) un
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā (Rūpniecības iela 21, LV-1045, Rīga)
no 2011. gada 1. līdz 22. augustam un šajā laikā sūtīt rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.67321173, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.vpvb.gov.lv).

Ieceres sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks

š.g. 9.augustā plkst.:
9.00 Jūrkalnes bibliotēkā
11.00 Pāvilostas novada pašvaldībā
13.30 Medzes pagasta padomē
16.00 Nīcas novada domē
18.00 Liepājas pilsētas domē

un 10.augustā plkst.:
15.00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijā.


SIA “ Baltic Wind Park”
kontakttālrunis 29277744


Skatījumu skaits: 27074  

 


 

Google Translate

More Article